Guốc móng bò

53.000₫

Còn hàngGuốc móng bò ( Gỗ)

Guốc móng bò làm từ gỗ sồi dài 11cm

Bò bị viêm móng sau khi cắt móng hay xử lý móng, sử dụng Sanoglue để gán các khối gỗ vào guốc bò

Xuất xứ: Hà Lan

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand