Máy phân tích sữa Lactoscan MCC W

Liên hệ

Còn hàng

Máy phân tích sữa xuất xứ Bulgaria

Máy phân tích sữa Lactoscan MCC W

Các chỉ tiêu đo được: 12 chỉ tiêu với khoảng đo

+ Mỡ: 0,01 % đến 45% ± 0.05%

+ Solids non fat (SNF): 3% - 40% ± 0.15%

+ Milk density: 1.000 g/cm3 – 1.060g/ cm3 ± 0.0005 g/cm3

+ Đạm: 2% - 15% ± 0.15%

+ Nước cho thêm vào sữa: 0% - 70% ± 3%

+ Điểm đông: 0.40C đến 0.700C ± 0.0050C

+ Nồng độ Lactose: 0.01% - 20% ± 0.2%

+ Nồng độ muối:0.40C đến 40C ± 0.05%

+ Nhiệt độ mẫu sữa: 50C – 400C ± 10C

+ pH: 0.00 – 14 ± 0.02%

+ Độ dẫn điện: 2 – 14 mS/cm ± 0.05% (180C)

+ Vật chất thô tổng số (Total solid): 0% - 50% ± 17%

+ Cổng: RS232 kết nối máy tính

+ Nguồn điện: 220V, 50hz

Xuất xứ: Bulgaria

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand