Súng bắn keo - Sanoglue

1.500.000₫

Còn hàngSúng bắn keo sanoglue được chế tạo để dễ dàng sử dụng keo sanoglue trong điều trị các bệnh về móng của bò

Sanoglue dễ dàng được đặt trong súng, Với súng bắn keo sanoglue dễ dàng định lượng bơm vào móng bò

Xuất xứ: Hà Lan

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand