Tinh bò thịt LIMOUSIN - LAUREL

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt LIMOUSIN - LAUREL

- Xuất xứ: Cộng Hòa PHÁP

- Số hiệu đực giống: FR3615355951

- Ngày sinh: 07/09/2015

Thông tin phả hệ:

- Đực bố: Jacot RR VS

- Bò mẹ: Houlette RR

Thông tin di truyền

- Chỉ số thuần tính: -0.1

- Khối lượng thịt xẻ: 40.3kg

- Chỉ số kiểu hình thịt xẻ: 2.75

Thông tin đực giống

- Đực giống Limousin số 1 với độ tin cậy cao và chỉ số giá trị thương mại Terminal (Chỉ số lợi nhuận khi phối với bò thịt ở đàn bê với mục đích giết thịt) cao.

- Jacot là con trai của gia đình bò cái hàng đầu Cathy Patureau

- Được xếp hạng cao bởi những nhà phối giống quốc tế tại KBS Genetics Prestige 2016 nơi mà đực giống được định giá thuộc hàng top

- Mẹ của Laurel - Houlette - có chỉ số sữa cao nổi bật 113

- Laurel là đực giống thuần tính, các chỉ số cân bằng và chân móng tốt

- Đời con cho thấy có tốc độ phát triển vượt bậc và hệ cơ nổi bật

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand