Tinh bò thịt BB - ALPHABET DE BEAUFFAUX

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt BB ALPHABET DE BEAUFFAUX

Số hiệu: BE153843449

Ngày sinh: 02/06/2015

Xuất xứ: Bỉ

Thông tin phả hệ:

Đực bố: FRAOUK DE ST AMAND

Bò mẹ: XUBERANE DE BEAUFFAUX

Thông tin di truyền

Chỉ số thuần tính: 0.12

Khối lượng thịt xẻ: 25.0kg

Chỉ số kiểu hình thịt xẻ: 2.27

Chỉ số đẻ dễ của đực giống: 8.3%

Chỉ số đẻ dễ của con gái: 9.19%

Thông tin chung

Khối lượng nổi bật mang các đặc tính của giống bò Bỉ

Đời con cho thấy phần cơ đặc biệt phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh

Phả hệ nổi bật cùng gia đình với Farouk và Adajio

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand