Tinh bò thịt BB - ZORBITE DE BEAUFFAUX

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt BB - ZORBITE DE BEAUFFAUX

Số hiệu: BE157979333

Ngày sinh: 07/07/2014

Xuất xứ: Bỉ

Thôn tin phả hệ:

Đực bố: IMMENSE D YVOIR (IS) APF CM1F CM2F DWF HAMF PGF

Bò mẹ: WASHINGTON DE BEAUFFAUX

Thông tin đực giống

Phả hệ của Zorbite bao gồm các con giống có chất lượng ổn định, thời gian thai nghén ngắn và khối lượng khi sinh nhỏ. Bê con sinh ra được kỳ vọng có trọng lượng nhỏ để dễ đẻ nhưng tốc độ phát triển nhanh và có chất lượng vượt trội

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand