Tinh bò thịt charolais Corlismore Noble 940

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt charolais Corlismore Noble 940

Số hiệu: CH4935

Ngày sinh: 9/10/2017

Tinh bò thịt charolais Corlismore Noble 940

Số hiệu: CH4935

Ngày sinh: 9/10/2017

Xuất xứ: Ireland

----------- Thông tin phả hệ

Bố: DROMISKIN VICEROY

Mẹ: AGHAFAD HANNAH

----------Thông tin đực giống

Sản xuất hơn 40kg trọng lượng thân thịt so với trung bình giống

Chỉ số cơ bắp và xương tuyệt vời

Phần xương sống, vai đặc biệt phát triển

Chỉ số lợi nhuận tạo ra khi phối với bò thịt trong đàn bê để giết thịt là 164 Euro và xếp hạng 5 sao

----------Thông tin di truyền

Độ thuần tính: 0.04

Khối lượng thịt xẻ: 38.4kg

Chỉ số kiểu hình thịt xẻ: 2.10

Chỉ số đẻ dễ đời con gái: 5.58%

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand