Tinh bò thịt Charolais Derryolam Matt

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt Charolais được nhập khẩu trực tiếp từ Ireland

Tinh bò thịt Charolais Derryolam Matt

Số hiệu:  IE291004830274

Ngày sinh: 27/09/2016

Xuất xứ: Ireland

Thông tin phả hệ

Đực bố: DOONALLY NEW/ CF52

Bò mẹ: DERRYOLAM DIAMOND/ IE291004870088

Thông tin di truyền

Độ thuần tính: 0.88

Khối lượng thịt xẻ: 40.6kg

Chỉ số kiểu hình thịt xẻ: 2.12

Khả năng đẻ dễ của đời con gái: 6.84%

Thông tin chung

Tạo ra khối lượng thịt xẻ nhiều hơn 10kg so với mức trung bình đàn

Các chỉ số về cơ và xương đặc biệt nổi bật

Đời con có năng suất cao

Dòng charolais đã được chứng nhận

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand