Tinh bò thịt Charolais Deeleview Major

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt Charolais Deeleview Major nhập khẩu trực tiếp từ Ireland

Tinh bò thịt Charolais Deeleview Major

Số hiệu: IE161311590718

Ngày sinh: 1/10/2016

Xuất xứ: Iceland

Thông tin phả hệ:

Đực bố: BLELACK DIGGER

Bò mẹ: DEELEVIEW HEIDI

Thông tin di truyền

Độ thuần tính: 0.16

Khối lượng thịt xẻ: 46.3kg

Chỉ số kiểu hình thịt xẻ: 2.24

Chỉ số sữa ở đời con gái: 0.2kg

Nhận xét chung

Major là con trai của Digger và là cháu trai của Doncamillo vô cùng nôi tiếng

Mẹ của được giống có các chỉ số vô cùng nổi bật và cho thấy những thành công đáng kể về mặt di truyền

Đực giống có hệ phát triển đặc biệt, phần xương sống khỏe mạnh và vô cùng thuần tính

Bê con của Major cũng có cơ bắp phát triển, tăng trưởng tốt

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand