Tinh bò thịt charolais Oghamstone Noah

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò thịt charolais Oghamstone Noah

Số hiệu: CH4723

Tinh bò thịt charolais Oghamstone Noah

Số hiệu: 372215550970595

Ngày sinh: 26/4/2017

Xuất xứ: Ireland

------Thông tin phả hệ

Bố: PIRATE

Mẹ: RATESH DYMPNA

------Thông tin di truyền

Độ thuần tính: -0.03

Khối lượng thịt xẻ: 33.1kg

Kiểu hình thịt xẻ: 2.15

Khả năng đẻ dễ đời con gái: 4.82%

------Thông tin chung

Xếp hạng 5 sao về chỉ số lợi nhuận phối giống bò thịt trong đàn bê để giết thịt

Hệ cơ và xương phát triển

Tỷ lệ tăng trưởng tốt ở đời con

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand