Giới thiệu giống bò BBB

Giới thiệu giống bò BBB

Bò BBB ( Blanc- Blue – Belgium) hay bò 3B là giống bò chuyên dụng để lấy thịt cao sản có nguồn gốc từ Bỉ. Đây là giống bò thịt đặc biệt chuyên thịt được lai tạo bởi giống bò địa phương của Bỉ với giống bò Shorthorn ( Pháp). Giống bò BBB là giống bò đặc biệt có cơ bắp phát triển siêu trội nhất là vùng đùi sau, thịt...

Vũ Cao Cường / 4 Bình luận / 02/07/2020

Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand