Tinh bò sữa HF - CURRY

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò sữa HF - CURRY

Xuất xứ: Mỹ

Số hiệu: 7HO12943

Ngày sinh: 31/12/2015

---------------

Thông tin phả hệ:

Đực bố: S-S-I MONTROSS JEDI-ET

Bò mẹ: DE-SU SUPERSIRE 3349-ET   VG-86

---------------

Thông tin di truyền:

Trung bình đời con gái

13,250 kgM (Sữa)   549 kgF (Béo)   4.10%F (Béo)   427 kgP (Protein)   3.20%P (Protein)

Các chỉ số di truyền
Chỉ số Thông số
TPI 2504
NM$ 501
CM$ 534
Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) 161
PTA Sữa (Lbs) 1039
PTA Protein (Lbs) 50
PTA Protein (%) 0.06
PTA Béo (Lbs) 68
PTA Béo (%) 0.10
Bệnh chân móng 0.6 / 73
Bệnh Ketosis 1.6 / 65
SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) 1.8
DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) 1.7
SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) 5.0 / 96
DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) 4.4 / 80
Vòng đời sản xuất  3.6
SCS (Điểm tế bào Soma) 2.86
Tốc độ vắt sữa (%) 101 / 78
Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CURRY

Tinh bò sữa HF - CURRY

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - KIOSK

Tinh bò sữa HF - KIOSK

Liên hệ
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand