Tinh bò sữa HF - MACARENA

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò sữa HF - MACARENA

Xuất xứ: Anh

Số hiệu: 224HO03630

Ngày sinh: 18/04/2014

Thông tin phả hệ:

- Đực bố: De-Su 11236 Balisto-ET

- Bò mẹ: Denmire Manoman Maria-ET

Thông tin di truyền

- TPI: +2363

- NM$: +295

- Sữa: -654

- Béo: +54

- Protein: +24

- DM$: +137

- CM$: +368

- GM$: +264

- SCS: 2.87

- PL: -0.1

- DPR: -0.7

- HCR: +1.3

- CCR: +0.3

- Tỷ lệ đẻ dễ của đực bố: 6.4%

- Tỷ lệ đẻ dễ đời con gái: 6.9%

- Tỷ lệ bê chết sơ sinh của đực bố: 8.0%

- Tỷ lệ bê chết sơ sinh của con gái: 8.0%

- PTAT: +1.07

- UDC: +0.31

- FLC: +0.09

- BSC: +1.11

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CURRY

Tinh bò sữa HF - CURRY

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - KIOSK

Tinh bò sữa HF - KIOSK

Liên hệ
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand