Tinh bò sữa HF - PORSCHE

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò sữa trắng đen HF Mỹ nhập khẩu trực tiếp chất lượng cao giá cạnh tranh

Tinh bò sữa HF - PORSCHE

Xuất xứ: Mỹ

Số hiệu: 7HO13567

Ngày sinh: 19/12/2015

---------------

Thông tin phả hệ:

Đực bố: PROGENESIS PROVIDER-ET 

Bò mẹ: S-S-I MONT 8646 10720-ET   VG-86

---------------

Thông tin di truyền:

Trung bình đời con gái

12,653 kgM (Sữa)   495 kgF (Béo)   3.90%F (Béo)   402 kgP (Protein)   3.20%P (Protein)

Các chỉ số di truyền
Chỉ số Thông số
TPI 2601
NM$ 503
CM$ 528
Hiệu quả sử dụng thức ăn ($) 122
PTA Sữa (Lbs) 837
PTA Protein (Lbs) 37
PTA Protein (%) 0.04
PTA Béo (Lbs) 46
PTA Béo (%) 0.05
Bệnh chân móng 2.5 / 71
Bệnh Ketosis 1.4 / 55
SCE (Chỉ số đẻ khó của đực bố) 1.4
DCE (Chỉ số đẻ khó đời con gái) 1.8
SSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đực bố) 5.1 / 79
DSB (Chỉ số bê chết sơ sinh của đời con gái) 4.7 / 77
Vòng đời sản xuất  4.5
SCS (Điểm tế bào Soma) 2.74
Tốc độ vắt sữa (%) 99 / 7

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CURRY

Tinh bò sữa HF - CURRY

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - KIOSK

Tinh bò sữa HF - KIOSK

Liên hệ
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand