Tinh bò sữa HF - TRADER

Liên hệ

Còn hàng

Tinh bò sữa HF - TRADER

Xuất xứ: Anh

Số hiệu: 224HO04281

Ngày sinh: 30/07/2015

Thông tin phả hệ:

- Đực bố: River-Bridge Co-Op Troy-ET

- Bò mẹ: Glamour Carlin

Thông tin di truyền

- Loại sữa: A1A2

- TPI: +2370

- NM$: +406

- Sữa: +671

- Béo: +26

- Protein: +26

- FM$: +384

- CM$: +417

- GM$: +359

- SCS: 2.94

- PL: +5.1

- DPR: +0.4

- HCR: +0.1

- CCR: +1.0

- Tỷ lệ đẻ dễ của đực giống: 7.1%

- Tỷ lệ đẻ dễ đời con gái: 7.0%

- Tỷ lệ bê chết sơ sinh của đực bố: 8.7%

- Tỷ lệ bê chết sơ sinh đời con gái: 7.2%

- PTAT: -0.16

- UDC: +0.94

- FLC: -0.43

- BSC: -2.06

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt

Sản phẩm Liên quan

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Tinh bò sữa HF - PEDRO

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CURRY

Tinh bò sữa HF - CURRY

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Tinh bò sữa HF - MITCHELL

Liên hệ
Tinh bò sữa HF - KIOSK

Tinh bò sữa HF - KIOSK

Liên hệ
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand
Công ty TNHH Giống Gia Súc Đại Việt brand